Özel Sağlık Sigortası

  1. Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğünü size sunan,
  2. Teminat seçimleri ile bütçeye en uygun alternatifi oluşturabileceğiniz.
  3. Hastalanma veya yaralanma durumunda gerekli olan teşhis ve tedavi giderlerine ait masrafları, seçilen bu teminatlar kapsamında yurtiçinde veya yurt dışında 100%’e kadar karşılayabilir.
  4. Modüler olup yalnızca Ayakta Tedavi ya da yalnızca yatarak tedavi veya Yatarak ve Ayakta tedavi olarak tercih edilebilinir.