Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Doğal afetlerden kaynaklanan hasarlarının karşılanması için hizmet veren Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısa adıdır Dask.

Bu poliçe ile;

  • Depremin
  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının

DASK tarafından, sigorta bedeline kadar olan kısmı teminat altına alınmaktadır.